Kvalitet og HMS

Kvalitet- og HMS policy

Vi skal gjøre vårt beste for å oppfylle kunders krav, behov og forventninger i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Vi skal være fleksible og løsningsorienterte.

Vi skal kontinuerlig jobbe med forbedring av alle våre prosesser.

Alle ansatte skal vise hensyn til miljøet og være med å forebygge forurensing.

Våre ansatte skal holde et høyt kompetansenivå innen sitt fagfelt.

Vi har et overordnet mål om null skader og en trygg og god arbeidsplass for våre ansatte, der vi har et høyt fokus på HMS.

Vi skal gjøre vårt beste for å verne om det ytre miljø ved å følge de lover og retningslinjer som gjelder.

Har dere behov for våre tjenester?

Enten det gjelder maskinering, sveising, maskinflytting, reparasjoner eller montasje, så er vi klare for å hjelpe. Send oss gjerne en forespørsel!